przyjazd 25 wrz 23
wyjazd 26 wrz 23
 • Najlepsza cena tylko na naszej www

Regulamin Hotelu

 1. HP Park Hotele
 2. Hotel Poznań HP Park
 3. Regulamin Hotelu

Regulamin hotelu

 1. Pokoje w hotelu wynajmowane są na doby. W przypadku, gdy goście nie określili czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 i trwa do godziny 12:00 dnia następnego.
 3. Goście, którzy mają zamiar przedłużyć swój pobyt w hotelu uprzejmie proszeni są o zgłoszenie tego faktu w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin wynajęcia pokoju. Rezerwacje są przedłużane w zależności od dostępności pokoi.
 4. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do 6:00 dnia następnego. Zachowanie osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług gościom naruszającym tę zasadę.
 5. Osoby odwiedzające Gości hotelowych po godzinie 22:00 proszone są o zameldowanie się w recepcji na podstawie dowodu tożsamości.
 6. Serwis sprzątania w pokojach zapewniamy w godzinach od 8:00 do 16:00. Jeżeli nie życzą sobie Państwo sprzątania w pokoju, prosimy o wywieszenie na drzwiach tabliczki „proszę nie przeszkadzać”.
 7. Wartościowe przedmioty, pieniądze i dokumenty powinny być przechowywane w depozycie w recepcji. Odpowiedzialność hotelu jest ograniczona w przypadku pozostawienia wartościowych przedmiotów poza depozytem recepcji.
 8. Przedmioty pozostawione przez Gości w pokoju hotelowym będą odesłane na prośbę i koszt Gości pod wskazany przez nich adres. Hotel przechowuje wszystkie przedmioty pozostawione przez Gości przez okres 1 miesiąca od dnia wyjazdu Gościa. Nie przechowuje się bielizny osobistej.
 9. Goście mają obowiązek zgłosić wszystkie szkody i usterki powstałe w trakcie pobytu niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Goście hotelu ponoszą odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia elementów wyposażenia hotelu powstałe z ich winy lub z winy osób ich odwiedzających.
 10. Goście hotelu ponoszą odpowiedzialność finansową za wykorzystane oraz zamówione w trakcie pobytu usługi i towary. W przypadku nieuiszczenia za nie opłaty hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia Gości kwotą równoważącą zamówienia.
 11. Parkowanie samochodu na terenie hotelu jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych i płatne według cennika. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się używania w pokojach hotelowych grzałek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju, a mogących stanowić źródło zagrożenia pożarem.
 13. Wszystkie pokoje oraz miejsca ogólnodostępne w hotelu objęte są zakazem palenia. Złamanie zakazu wiąże się z doliczeniem do rachunku Gości kwoty w wysokości 100 EURO. Na terenie Hotelu znajdują się wyznaczone strefy dla osób palących. Informacja o tych miejscach znajduje się w recepcji.
 14. Hotel dopuszcza możliwość pobytu Gości wraz ze zwierzęciem (pies, kot) po uprzednim zgłoszeniu takiego pobytu oraz uiszczeniu opłaty. Pobyt Gości ze zwierzęciem nie jest dozwolony w pokoju Junior Sute i Apartamencie. Hotel może odmówić przyjęcia gościa ze zwierzęciem ze względu na wielkość zwierzęcia lub rasę.
 15. Każdorazowo opuszczając pokój Goście powinni sprawdzić zamknięcie drzwi.
 16. Administratorem danych osobowych zebranych od Gości jest: B&D Hotels S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: iodhp@hotelepark.pl.
 17. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

1) planowania i zarządzania realizacją usług, przetwarzania płatności, przeprowadzania czynności rachunkowych, rewizyjnych, rozliczeniowych oraz windykacyjnych;

2) rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz świadczenia zamówionych usług;

3) rozstrzygania sporów, dochodzenia realizacji naszych umów oraz wykazywania zasadności, wniesienia lub obrony roszczeń;

4) zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi np. dotyczącymi prowadzenia dokumentacji sprzedaży do celów podatkowych lub wysyłania powiadomień oraz innych informacji tak jak wymaga tego prawo.

 1. W przypadkach, w których została wyrażona zgoda, dane osobowe są przetwarzane także w celu otrzymywania ofert, innych informacji dotyczących usług (w tym poprzez newslettery marketingowe) oraz informacji na temat planowanych wydarzeń.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane do podejmowania jakichkolwiek automatycznych decyzji lub tworzenia profili innych niż opisane powyżej.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do realizacji lub konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych Spółki albo jest niezbędne do celów uzasadnionego interesu Spółki, pod warunkiem, że interesy lub podstawowe prawa i wolności Gościa nie okażą się nadrzędne; przetwarzanie może się opierać również na zgodzie Gościa, jeśli jednoznacznie została ona udzielona.
 4. Zbieraniu i przetwarzaniu podlegają w szczególności następujące kategorie danych osobowych:

1) Informacje kontaktowe – takie jak pełne imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email;

2) Dane płatnicze – takie jak konieczne dane do przetwarzania płatności oraz zapobiegania oszustwom, w tym numery kart kredytowych, debetowych i płatniczych, numery kodów zabezpieczających oraz inne informacje związane z fakturowaniem;

3) Pozostałe Dane Osobowe – możemy zwrócić się z prośbą o udzielenie nam informacji na temat daty urodzenia, zwyczajów lub preferencji np. w celu wysłania wiadomości z życzeniami; udzielenie zgody jest podstawą do wszelkiego korzystania z takich informacji.

 1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług. Dane osobowe nie będą przetwarzane na terenie państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.
 2. Z zastrzeżeniem pewnych warunków prawnych, Gościowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych jego dotyczących. Gość ma także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wnioskowania o przeniesienie danych. W szczególności ma prawo zażądać kopii posiadanych danych osobowych, a w przypadku skorzystania z tej opcji wielokrotnie, Spółka może za to pobrać odpowiednią opłatę. Jeśli została udzielona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych to można taką zgodę wycofać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość, tj. wycofanie zgody nie wpływa na praworządność przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody, można nadal przetwarzać dane osobowe, gdy istnieje inna podstawa prawna takiego przetwarzania. Gościowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

B&D Hotels S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa;

 1. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@hotelepark.pl;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług;
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres maksymalnie 10 lat;
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.
Zdjęcie prezentu
odbieraj zniżki i prezenty w programie HP PARK Szczegóły wkrótce
Newsletter
Wybierz hotel
 • HP Park Plaza Wrocław****
 • HP Park Olsztyn***
 • HP Park Poznań***
przyjazd 25 wrz 23
wyjazd 26 wrz 23
zarezerwuj Wybierz hotel
 • Najlepsza cena tylko na naszej www

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez B&D Hotels S.A., Barska 28/30, 02-315, Warszawa Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane